ชี้แจงข้อวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3

เอกสารชี้แจง-ครั้งที่-3