ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

โรงพยาบาลแม่ออน
75 หมู่ 1 ต. บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทร: 053 880 745 ต่อ 6  ,  053 880 991

เบอร์โทร(ศูนย์ฉีดวัคซีนCovid-19): 062 282 3366

แผนที่