ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

โรงพยาบาลแม่ออน
75 หมู่ 1 ต. บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 50130

ติดต่อ: 053 880 745 ต่อ 6  

แผนที่