ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-งบค่าเสื่อม-ปีงบประมาณ-2563