การประกวด CQI ในหน่วยงาน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออนทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและเข้าร่วมรับฟังการเสนอ การประกวด CQI แต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตต.56 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องอาหารอาคารแพทย์แผนไทยและห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย  กำหนดการมีดังนี้
วันจันทร์ที่  28  หน่วยงานเวชศาสตร์-เอ๊กเรย์-ซักฟอก
วันอังคารที่ 29 เภสัช-แผนไทย-OPD
วันพุธ ที่ 30 เวชระเบียน-ward-Lab
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ประกาศผลการตัดสินการประกวด และเลี้ยงขอบคุณ คุณหมอคามิน