สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.-1-เดือนธันวาคม-2562