ร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธรูป “พระไภษัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต”

9 มค.2563 เวลา13.59 น. นายแพทย์สมพล นามวงษา ผู้อำนวยการรพ.แม่ออน

       พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธรูป “พระไภษัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” ณ โรงหล่อกุลวัฒน์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ รพ.แม่ออน ในวันที่ 24 เม.ย 2563

        โดยมีหลวงพ่อพระครูวิมลญาณประยุต ดร. เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณทักษิณา คุณาไชยกุลเป็นประธานเจ้าภาพ สาธุ สาธุ สาธุ

Cr.P’Pum Jarunan