เจ้าอาวาสวัดแม่เลนพร้อมด้วยคณะศรัทธา นำของเยี่ยมไข้

09 มกราคม 2563 เจ้าอาวาสวัดแม่เลนพร้อมด้วยคณะศรัทธา นำของเยี่ยมไข้ เข้าเยี่ยมให้พรเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยใน และมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

Cr.P’Pum Jarunan