ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง