ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องเอกซเรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง