ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.21