ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทั่วไป-จำนวน-2-โครงการ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-จำนวน-1-โครงการ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.13