โรงพยาบาลแม่ออนจัดทำบุญโรงอาหารใหม่

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลแม่ออนได้จัดทำบุญโรงอาหารใหม่ประจำโรงพยาบาลพร้อมกับเจ้าที่และผู้สนใจร่วมทำบุญ