ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา และพนักงานบริการ 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานบริการ