ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มใน รพ.แม่ออน

1.ประกาศรับสมัครร้านค้า