สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนมิถุนายน-2562-1