สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนพฤษภาคม-2562