ประกาศรับสมัครจ้างเหมารายเดือนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพและแพทย์แผนไทย