ประกาศรับสมัครจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา