ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและจ้าง จำนวน 19 โครงการ