ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์, วัสดุทันตกรรม, จ้างเหมาทำฟันปลอม