ประกาศขอขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดา (จ้างเหมารายเดือน) จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศขอขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดา (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยพยาบาล  ตามรายละเอียดแนบท้าย 

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก-1