พิธีทำบุญปล่อยปลาสมทบทุนสร้างโรงอาหาร โรงพยาบาลแม่ออน

         วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะสงฆ์อำเภอแม่ออน ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ออน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอแม่ออน ได้จัดพิธีทำบุญปล่อยปลาสมทบทุนสร้างโรงอาหารโรงพยาบาลแม่ออน ณ อ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่