ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ๗๐%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายการ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๑ เครื่อง