ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ  1. ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง 3. ตู้ปลอดเชื้อ 2 ฟุต จำนวน 1 เครื่อง