เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ออน ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

                                 26 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออนได้ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562

DSC_0030 DSC_0031 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0077 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0110 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0122 DSC_0127 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0133 DSC_0135 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0145 DSC_0148 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0155 DSC_0156