โรงพยาบาลแม่ออน ร่วมงานกีฬาสาธารณสุข “สายกลาง” วันที่ 8 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลแม่ออน นำโดย นายแพทย์ สมพล นามวงษา และเจ้าหน้าที่ รพ.

เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาสาธารณสุขสายกลาง” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียน ยุพราช วิทยาลัย

วันที่ 8 ธันวาคม 2561