ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดารายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดารายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้าย  รับสมัคร 20-11-61