ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลแม่ออน รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้ายพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2ตำแหน่ง