เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ออน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันคล้าย วันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ออน นำโดย นายแพทย์สมพล นามวงษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน

ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันคล้าย วันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ปลูกต้นไม้ 12 ตุลาคม 2561

DSC_0450 DSC_0451 DSC_0452 DSC_0453 DSC_0454 DSC_0455 DSC_0456 DSC_0457 DSC_0462 DSC_0465 DSC_0466 DSC_0471 DSC_0475 DSC_0476 DSC_0479 DSC_0491 DSC_0496 DSC_0523