15 กย.2561เจ้าหน้าที่รพ.แม่ออน ร่วมทำบุญและรับมอบครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับห้องสงฆ์อาพาธ จากเจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ #ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ#

1537030171258 1537030174644 1537030176234 1537030172913 1537030177950 1537030179873 1537030194105 1537030181705 1537030187945 1537030186358 1537030190836 1537030189483 1537030192263

15 กย.2561เจ้าหน้าที่รพ.แม่ออน ร่วมทำบุญและรับมอบครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับห้องสงฆ์

อาพาธ จากเจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

#ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ#