ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง  (ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ) ตามรายละเอียดแนบประกาศรับสมัคร1