โรงพยาบาลแม่ออน รับการเยี่ยมประเมินเพื่อต่ออายุ มาตรฐานโรงพยาบาล (HA Re-accreditation survey)

วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลแม่ออน ได้รับการเยี่ยมประเมินเพื่อต่ออายุมาตรฐานโรงพยาบาล

(Re-accreditation suevey)

DSC_0281 DSC_0251 DSC_0228 DSC_0225 DSC_0203 DSC_0200 DSC_0198 DSC_0190