ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออนเรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา   ประกาศรับสมัครพนักงานพิมพ์