กิจกรรม อำลาและอวยชัย เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่ 25 พ.ค. 2561 โดย นายแพทย์สมพล นามวงษา ผู้อำนวยการแม่ออน

และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ออนทุกท่าน

จัดกิจกรรม อำลา และ อวยชัย เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ออน

background

 DSC_0232  DSC_0195 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0012 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0020 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0021 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0023 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0025 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0028 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0030 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0063 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0064 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0068 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0070 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0076 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0079 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0097DSC_0165   DSC_0167 DSC_0169 DSC_0185DSC_0195 DSC_0198 DSC_0206DSC_0213DSC_0226 DSC_0239DSC_0245  DSC_0248 DSC_0249  DSC_0251 DSC_0252 DSC_0220

DSC_0222   DSC_0219DSC_0217