ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 18-31 พ.ค. 2561 อัตราค่าจ้าง 7,220.- บาท

รพ.แม่ออน ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2561 อัตราเงินเดือน  7,220.-บาท  ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการ