ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมารายเดือน) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครนวก.คอม  จำนวน 1 อัตรา