ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร พ.บริการ