ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานบริการ (จ้างเหมารายเดือน)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และพนักงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง  (จ้างเหมารายเดือน) ประกาศรับสมัคร