แผนการจัดจ้างตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กรณีศูนย์ตรวจสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) ของโรงพยาบาลแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนจัดจ้างตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว One stop service (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2561