เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาล และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาล

และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงพยาบาล

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

รูปกิจกรรม

DSC_0028 DSC_0033 DSC_0069

DSC_0060 DSC_0055 DSC_0048

DSC_0043 DSC_0037 DSC_0022

DSC_0020  DSC_0077 DSC_0078

DSC_0083 DSC_0084 DSC_0085

DSC_0089 DSC_0093 DSC_0097