โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย วันที่ 20 มิ.ย. 2560

โรงพยาบาลแม่ออน

ร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย วันที่ 20 มิ.ย. 2560

ณ ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่ออน

123456789 27851 197185 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0033