ภาพงาน พิธีเปิดกาดนัดสีเขียว(Green mart) และร่วมทำบุญตักบาตร โรงพยาบาลแม่ออน 31 มีนาคม 2560

ภาพงาน พิธีเปิดกาดนัดสีเขียว(Green mart) และร่วมทำบุญตักบาตร โรงพยาบาลแม่ออน

31 มี.ค. 2560

DSC_0372 DSC_0359 DSC_0353 DSC_0366  DSC_0331 DSC_0316 DSC_0287 DSC_0343DSC_0308 DSC_0320  DSC_0375 DSC_0425DSC_0378  DSC_0381 DSC_0392 DSC_0408 DSC_0295 DSC_0393 DSC_0403   DSC_0413 DSC_0418  DSC_0407 DSC_0310