คู่มือการใช้โปรแกรม HospitalOS

คู่มือการใช้โปรแกรม HospitalOS

ภายในประกอบไปด้วย

1.การตั้งค่าหน้าจอผู้ดูแลระบบ ,2.การตั้งหน้าจอโปรแกรม ตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสำหรับส่งรายงานปี 2556 ,3.การใช้งานโปรแกรม HospitalOS ตามจุดบริการต่างๆ อยากให้แต่ล่ะฝ่ายนำไปดูเป็นแนวทาง

อันนี้อาจจะเก่าหน่อย แต่ใช้อ้างอิงได้ สำคัญที่ข้อ 2 “2. การตั้งหน้าจอโปรแกรม ตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสำหรับส่งรายงานปี 2556” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งออกข้อมูล 43แฟ้ม ตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล ซึ่งจะมีบอกวิธีการลงไว้สำหรับหน้าต่างๆ ที่ใช้งาน เช่น

Untitled

 

สีฟ้า คือ ช่องที่ต้องทำการบันทึก ถ้าไม่บันทึกจะส่งผลให้ข้อมูล error เป็นต้น
** หมายเหตุ บางหน้าจะเป็นของเวอร์ชั่นเก่า สามารถดูจาก อันนี้ เพิ่อเปรียบเทียบกันได้

ดาวโหลด คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก  pdf  ขอบคุณครับ