การสแกนเอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ Epson L210 & HP M1132

1

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EPSON L210

1. เข้า Start > All Programs > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan

e01

2. เลือก

Mode : Office Mode

Image Type : Color (สแกนเป็นสี) , Grayscale (สแกนสีเทา) , Black&White (สแกนสีขาวดำ)

Resolution : 200 (ความละเอียดในการสแกน มีผลต่อความชัดและขนาดของไฟล์)

ใส่เอกสารที่จะสแกนแล้ว คลิ๊ก “Scan”

e02

3. คลิ๊ก “Scan” แล้วจะขึ้นหน้าต่าง File Save Settings เลือก

Location : Other > Browse (เลือกที่ๆจะ save ไฟล์)

Prefix : ชื่อไฟล์ที่สแกน

Type : เลือกสแกนเป็น PDF (เอกสาร) หรือ JPEG,TIFF (รูปภาพ)

เสร็จแล้ว คลิ๊ก “OK”

e04

4. หลังจากคลิ๊ก “OK” โปรแกรมจะสแกนและ save ไฟล์ รอสักครู่

e06

5. เสร็จแล้วจะได้ไฟล์ตามรูป

e07

* กรณีเลือกสแกนเป็น PDF หลายหน้า

e08

* เมื่อสแกนหน้าแรกเสร็จ “กรณีจะสแกนหน้าต่อไปให้เลือก Add page” เปลี่ยนเอกสารที่จะสแกนไปเรื่อยๆจนครบ ครบแล้วให้เลือก “Save File”

**ถ้าสแกนแค่หน้าเดียวให้เลือก “Save File” เพื่อสิ้นสุดการสแกน

e09

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือการใช้งาน

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HP M1132

1. เข้า Start > All Programs > HP > HP LaserJet Professional m1130 MFP > Scan To

h01

2. จะขึ้นหน้าต่าง HP LaserJet Scan คลิ๊ก “สแกน(S)”

h02

3. เลือก

Save in : โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ (Save in)

File name : ชื่อไฟล์

Save as type : Type : เลือกสแกนเป็น PDF (เอกสาร) หรือ JPEG,TIFF (รูปภาพ)

เสร็จแล้ว คลิ๊ก “Save”

h03

4. เลือก

Resolution : 200 (ความละเอียดในการสแกน มีผลต่อความชัดและขนาดของไฟล์)

เมื่อปรับค่าให้ คลิ๊ก “New Scan”เพิ่มสแกนใหม่ตามค่าที่ปรับ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ คลิ๊ก “Accept”

h05

5. เมื่อคลิ๊ก “Accept” แล้วจะขึ้นหน้าต่าง

* กรณีเลือกสแกนหน้าเดียวให้ คลิ๊ก “No” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

* กรณีเลือกสแกนเป็น PDF หลายหน้าให้ คลิ๊ก “Yes” แล้วกลับไปทำตามขั้นตอนที่ 4 ไล่ตามลำดับเรื่อยๆ จนครบแล้ว คลิ๊ก “No”

h06

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือการใช้งาน