การตั้งค่าการใช้งาน Programs Web browser เบื้องต้น

การใช้งาน Home page และ Home button ของ Web browser

การตั้งค่าหน้าแรก และการตั้งค่า Home page ของโปรแกรม Web browser
     หน้าแรกของโปรแกรม Web browser คือ เวลาที่เราเปิดใช้งานโปรแกรม Web browser ขึ้นมา ตัวโปรแกรมจะทำการเปิดเข้าใช้งาน Website นั้นๆ เป็น Website แรกตลอด เช่นกันกับการตั้งค่า Home page button ซึ่งโปรแกรม Web browser แต่ล่ะค่าย จะมีหลักการใช้งานเหมือนกัน ซึ่งปุ่ม Home button จะทำหน้าที่เป็นเสมือน Shortcut ในการเข้าสู่ Website นั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสะดวกในการใช้งานโปรแกรม Web browser ต่างๆ เช่นเดียวกับการใช้งาน Favorite Website

** สั้นๆ ง่ายๆ คือเวลาเปิด Web browser ขึ้นมา Home page คือเวบแรกที่โปรแกรม Web browser เปิดขึ้นมา ส่วน Home button คือ เวลาคลิ๊ก Home จะเข้าหน้าเวบที่ตั้งค่าไว้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

chrome Google Chrome

คลิ๊ก “กำหนดค่าและควบคุม Google Chrome” จะแสดงแถบเมนูออกมา เลือก “การตั้งค่า หรือ Setting” หรือเข้าโดยผ่าน Hotkey โดยการ กด Ctrl+H แล้วเลือก “การตั้งค่า หรือ Setting”

c1

จะปรากฏ แท็บการตั้งค่าขึ้นมา ตรงคอลัมน์ เริ่มต้น เลือก “เปิดหน้าเว็บหรือชุดของหน้าเว็บเฉพาะ , Open a specific page or set of pages.” แล้ว คลิ๊ก “ตั้งค่าหน้าเว็บ , Set pages”

c2

พิมพ์ URL เว็บ ที่ต้องการให้แสดงเป็นหน้าเริ่มต้น เวลาเปิดโปรแกรม Web browser
** จากตัวอย่างตั้งให้ www.maeonhospital.go.th เป็นหน้าแรก

c3

ตรงคอลัมน์ ลักษณะที่ปรากฏ , Appearance  เลือก “เปิดหน้าเว็บหรือชุดของหน้าเว็บเฉพาะ , Show Home button” แล้ว คลิ๊ก “เปลี่ยน , Change”

c4

พิมพ์ URL เว็บ ที่ต้องการให้แสดงเวลาคลิ๊กปุ่ม Home

c5

ทดสอบใช้งานหลังจากตั้งค่าเรียบร้อย
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก

c6

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

firefox  Mozilla Firefox

ไปที่ “เปิดเมนู , Open menu” จะแสดงแถบเมนูออกมา เลือก “ตัวเลือก , Options”

f1

จะปรากฏ แท็บตัวเลือกขึ้นมา ตรงแถว “เมื่อ Firefox เริ่ม (ร), When Fire fox starts:” เลือก “แสดงหน้าแรก , Show my home page” ตรงแถว “หน้าแรก (น): , Homepage ” พิมพ์ URL เว็บ ที่ต้องการให้แสดงเป็นหน้าแรก เวลาเปิดโปรแกรม Web browser
** จากตัวอย่างตั้งให้ www.maeonhospital.go.th เป็นหน้าแรก

f2

ทดสอบใช้งานหลังจากตั้งค่าเรียบร้อย
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก

f3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ie Internet Explorer (Ver.9)

ไปที่ “Tools” จะแสดงแถบเมนูออกมา เลือก “Internet options” หรือ กด Alt+X เลือก “Internet options”

i1

จะปรากฏ แท็บ Internet Options ขึ้นมา ตรงช่อง “Home page” พิมพ์ URL เว็บ ที่ต้องการให้แสดงเป็นหน้าแรก เวลาเปิดโปรแกรม Web browser
** จากตัวอย่างตั้งให้ www.maeonhospital.go.th เป็นหน้าแรก

i2

ทดสอบใช้งานหลังจากตั้งค่าเรียบร้อย
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก

i3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++