การดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Disk Cleanup & Disk Defragment

11

Disk Cleanup & Disk Defragment คือ Program Utility ที่มาพร้อมกับ Windows

Disk Cleanup คือ การทำความสะอาดไฟล์ข้อมูลใน Harddisk เพื่อลบไฟล์ต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออก เช่น ไฟล์ Temp, Backup  รวมไปถึง ไฟล์จากอินเตอร์เน็ตต่างๆ ที่เก็บไว้ใน Cache ของ Brower และ เครื่อง­­คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ Harddisk ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีเนื้อที่เหลือในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น

Disk Defragment คือ การจัดข้อมูลต่างๆ ที่บันทึก ลงไปใน Harddisk ให้เป็นระเบียบ เนื่องจาก เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรม เพิ่ม หรือ ลบ ข้อมูลต่างๆ ลงไป ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจาย ใน Harddisk ทำให้การอ่านข้อมูลช้าลง การใช้งาน Defragmenter นั้น จะช่วยให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นระเบียบ ส่งผลให้ Harddisk เรียกหาข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (Disk Defragment ควรทำในขณะที่เครื่องไม่ได้ใช้งานจะดีที่สุด)

 

 Windows 7

– Disk Cleanning (Windows 7)

เข้าไปที่ Start –> All Programs –> Accessories –> System Tools –> Disk Cleanup

dc1

จะปรากฏหน้าต่าง Disk Cleanup : Drive Selection เพื่อให้เลือกไดร์ฟที่จะทำการ Cleanup โดยปกติจะมี (C:), (D:), (E:) แล้วแต่แบ่ง Partition ไว้ เลือกเสร็จกด OK

dc2

โปรแกรมจะแสกนไฟล์ต่างๆ รอสักครู่

dc3

จะมีตัวเลือกให้เลือก อันที่แนะนำให้เลือกจะมี Downloaded Program Files, Temporary Internet Files, Recycle Bin, Temporary Files, พวก System File Error ต่างๆ หรือจะเลือกทั้งหมดก็ได้ เสร็จแล้วกด OK

dc4

จะขึ้นหน้าจอยืนยัน กด Delete Files โปรแกรมจะทำการลบไฟล์ออกจากเครื่อง รอสักครู่จนเสร็จโปรแกรมจะปิดหน้าต่างไปเอง

dc5

dc6

 

– Disk Defragmenter (Windows 7)

เข้าไปที่ Start –> All Programs –> Accessories –> System Tools –> Disk Defragmenter

df1

จะปรากฏหน้าต่าง Disk Defragmenter เพื่อให้เลือกไดร์ฟที่จะทำการ Defragmenter โดยปกติจะมี (C:), (D:), (E:) เลือก disk ที่ต้องการแล้วกด Defragment Disk

df2

โปรแกรมกำลัง Analyzed และ Defragment Disk รอสักพัก จนกว่าจะ Defragment เสร็จสิ้น

df4

เมื่อ  Defragment เสร็จสิ้นแล้วที่ Column Last Run จะแสดงวันที่ทำการ  Defragment เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ

df3

_______________________________________________________________________________

Windows XP

– Disk Cleanning (Windows XP)

เข้าไปที่ Start –> All Programs –> Accessories –> System Tools –> Disk Cleanup

xdc1

จะปรากฏหน้าต่าง Disk Cleanup : Drive Selection เพื่อให้เลือกไดร์ฟที่จะทำการ Cleanup โดยปกติจะมี (C:), (D:), (E:) แล้วแต่แบ่ง Partition ไว้ เลือกเสร็จกด OK

xdc2

จะมีตัวเลือกให้เลือก Downloaded Program Files, Temporary Internet Files, Recycle Bin, Temporary Files หรือจะเลือกทั้งหมดก็ได้ เสร็จแล้วกด OK  จะขึ้นหน้าจอยืนยันการทำ Disk Cleanup กด Yes

xdc4

โปรแกรมจะทำการลบไฟล์ออกจากเครื่อง รอสักครู่จนเสร็จโปรแกรมจะปิดหน้าต่างไปเอง

xdc5

 

– Disk Defragmenter (Windows XP)

เข้าไปที่ Start –> All Programs –> Accessories –> System Tools –> Disk Defragmenter

xdf1

จะปรากฏหน้าต่าง Disk Defragmenter เพื่อให้เลือกไดร์ฟที่จะทำการ Defragmenter โดยปกติจะมี (C:), (D:), (E:) เลือก disk ที่ต้องการแล้วกด Defragment Disk

xdf2

โปรแกรมกำลัง Analyzed และ Defragment Disk รอสักพัก จนกว่าจะ Defragment เสร็จสิ้น

xdf3

เลือก Close เสร็จสิ้นการ Defragment

xdf4