เจ้าหน้าที่ และบุคคลากร โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558

94114

<<<<เจ้าหน้าที่ และบุคคลากร โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558 >>>

S__5210147 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0002 94120 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0021 DSC_0019

DSC_0028 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0056 DSC_0112 DSC_0110 DSC_0060 DSC_0113 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0050 DSC_004694118 DSC_0021