คู่มือการใช้โปรแกรม HospitalOSV39.39 Build01

เรียนเจ้าหน้าที่ รพ.แม่ออน
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน Version โปรแกรม Hos OS เพื่อรองรับการออกรายงาน 43 แฟ้มมาตรฐาน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน Download คู่มือโปรแกรมได้ที่นี่ เพื่ออ่านและทำความเข้าใจ การบันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง

คู่มือการใช้โปรแกรม HospitalOSV39.39 Build01

และคู่มือการบันทึกข้อมูลสำหรับส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม Download คู่มือโปรแกรมได้ที่นี่ เพื่ออ่านและทำความเข้าใจ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามมาตราฐาน

คู่มือการบันทึกข้อมูลเพื่อออกรายงาน 43แฟ้ม

 

ซึ่งจะเริ่มใช้งานจริงประมาณปลายเดือน กุมภาพันธุ์ 58 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์