***ธรรมะสำหรับผู้ป่วย***

พระไพศาล วิสาโล

dhammaSumrupPuPuay

ความเจ็บป่วย….เป็นธรรมดาของชีวิต ไม่มีใครหนีพ้นความจริงข้อนี้ไปได้
แม้….พยายามป้องกันเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมมีวันที่จะต้องล้มป่วย
ในยามนั้นนอกจากการเยียวยารักษากายแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็ คือ “การดูแลรักษาใจ”             เพราะความป่วยใจมักเกิดขึ้นควบคู่กับความป่วยกาย
บ่อยครั้งความป่วยใจยังซ้ำเติมให้ความป่วยกายเพียบหนักขึ้น หรือขัดขวางไม่ให้การเยียวยาทางกายประสบผลดี แต่หากดูแลรักษาใจให้ดีแล้ว ความทุกข์ทรมานก็จะลดลง อีกทั้งยังอาจช่วยให้ความเจ็บป่วยทุเลาลงด้วย……อ่านต่อ……ดาวโหลดหนังสือ   

ฟังเสียงบรรยาย