ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งบค่าเสื่อม

ยกเลิกแผนงบค่าเสื่อมระดับจังหวัด

ยกเลิกแผนงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ